98/11 ถนนเทศบาลพัฒนา 2 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130        065 359 3553 (คุณเท่), 093 395 9395 (ออฟฟิศ)
ข่าวสาร / สาระน่ารู้สาระน่ารู้ถนนมีกี่แบบ กี่ประเภท อะไรบ้าง?

ถนนมีกี่แบบ กี่ประเภท อะไรบ้าง?

ถนนมีกี่แบบ กี่ประเภท อะไรบ้าง?

ถนนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบหลัก ๆ ตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่

 • ถนนทางบก เป็นถนนที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งทางบก โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทย่อย ๆ ดังนี้
  • ถนนหลวง เป็นถนนที่รัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างและบำรุงรักษา แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
   • ทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) เป็นทางหลวงที่สร้างขึ้นเพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ มีลักษณะเป็นทางคู่ขนาน 2 ทาง แบ่งเป็นช่องจราจร 2-4 ช่องต่อทิศทาง
   • ทางหลวงแผ่นดิน เป็นทางหลวงที่สำคัญที่ใช้เชื่อมระหว่างจังหวัดหรือระหว่างเมืองใหญ่ ๆ มีลักษณะเป็นทางคู่ขนาน 2 ทาง แบ่งเป็นช่องจราจร 2-4 ช่องต่อทิศทาง
   • ทางหลวงชนบท เป็นทางหลวงที่ใช้เชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างตำบล มีลักษณะเป็นทางเดี่ยว 1 ทาง แบ่งเป็นช่องจราจร 1-2 ช่องต่อทิศทาง
   • ทางหลวงท้องถิ่น เป็นทางหลวงที่ใช้ภายในเขตเทศบาลหรือเขตสุขาภิบาล มีลักษณะเป็นทางเดี่ยว 1 ทาง แบ่งเป็นช่องจราจร 1-2 ช่องต่อทิศทาง
   • ทางหลวงสัมปทาน เป็นทางหลวงที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบำรุงรักษา โดยรัฐเป็นผู้ให้สัมปทาน
  • ถนนท้องถิ่น เป็นถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างและบำรุงรักษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
   • ถนนสายหลัก (Main Road) เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างตำบลหรือระหว่างอำเภอ มีลักษณะเป็นทางเดี่ยว 1 ทาง แบ่งเป็นช่องจราจร 1-2 ช่องต่อทิศทาง
   • ถนนสายรอง (Secondary Road) เป็นถนนสายรองที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างตำบล มีลักษณะเป็นทางเดี่ยว 1 ทาง แบ่งเป็นช่องจราจร 1-2 ช่องต่อทิศทาง
   • ถนนสายซอย (Local Road) เป็นถนนสายซอยที่เชื่อมระหว่างบ้านเรือนหรือระหว่างถนนสายหลักและถนนสายรอง มีลักษณะเป็นทางเดี่ยว 1 ทาง แบ่งเป็นช่องจราจร 1 ช่องต่อทิศทาง
 • ถนนทางน้ำ เป็นถนนที่ใช้ในการเดินทางทางน้ำ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทย่อย ๆ ดังนี้
  • แม่น้ำ เป็นทางน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านจากพื้นที่สูงไปยังพื้นที่ต่ำ สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งได้ทั้งทางเรือและทางบก
  • คลอง เป็นทางน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการคมนาคมขนส่งทางน้ำ มีลักษณะเป็นทางน้ำแคบ ๆ ยาว ๆ เชื่อมระหว่างแม่น้ำหรือทะเล

นอกจากนี้ ถนนยังสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของพื้นผิว ได้แก่

 • ถนนลาดยาง เป็นถนนที่พื้นผิวถูกลาดด้วยยางมะตอยหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการสึกหรอ เหมาะสำหรับการสัญจรด้วยรถยนต์
 • ถนนลูกรัง เป็นถนนที่พื้นผิวถูกปูด้วยลูกรังหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีความแข็งแรงน้อยกว่าถนนลาดยาง เหมาะสำหรับการสัญจรด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • ถนนคอนกรีต เป็นถนนที่พื้นผิวถูกปูด้วยคอนกรีต มีลักษณะแข็ง ทนทานต่อการสึกหรอ เหมาะสำหรับการสัญจรด้วยรถยนต์และรถบรรทุก

และยังสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของการใช้งานเฉพาะ เช่น

 • ถนนวิ่งสวนทาง เป็นถนนที่มีช่องทางจราจรสำหรับรถวิ่งสวนทางกันอยู่คนละด้าน
 • ถนนทางม้าลาย เป็นถนนที่มีทางเดินสำหรับคนเดินข้ามถนน
 • ถนนทางจักรยาน เป็นถนนที่มีทางสำหรับจักรยานโดยเฉพาะ
 • ถนนทางเท้า เป็นถนนที่มีทางเดินสำหรับคนเดินโดยเฉพาะ

ถนนเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการคมนาคมขนส่ง ช่วยให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


ดูโอ้ คอนทรัคส์

ดูโอ้ คอนสทรัค เราคือ ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างถนน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต วางท่อ เทพื้น รั้วคอนกรีต ตีเส้นจราจร งานโยธาแบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน

Main Menu
Contact Us

บริษัท ดียูโอ บิซิเนส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
98/11 ถนนเทศบาลพัฒนา 2 ต.เหมือง
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

Copyright © 2024 duo-construct.com. All Rights Reserved.